O nas

Kim jesteśmy

Charakterystyka jednostki

Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych WODKAN Świątki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Siedziba.

Adres: Polska, województwo warmińsko – mazurskie , powiat Olsztyn, gmina Świątki, Świątki 68 B

Status prawny

Akt rejestracji wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000570608 , Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane decyzją znak:KI.7021.65.2015 Wójta Gminy Świątki z dnia  09.09.2015 r.

Organizacja

Zarząd jednoosobowy, jednoosobowe kierownictwo, wydzielone stanowisko obsługi oczyszczalni i kanalizacji z tłoczniami i przepompowniami, wydzielone stanowisko obsługi sieci wodociągowych, hydroforni i SUW, grupa transportowo – drogowa ,stanowisko do spraw rozliczeń i kontaktów z odbiorcami, zlecona komórka finansowo- księgowa.

Skład Zarządu i organów nadzorczych:

Zarząd: – Karol Tuchewicz

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący              –        Szałko Bogusław
Członek                           –        Szydlik Waldemar
Członek                           –        Bonczar Marta

Struktura kapitału

Kapitał zakładowy:- 1 812 700,00 zł

Zakres działalności

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dodatkowo Spółka zajmuje się drobnymi remontami dróg gruntowych i brukowanych, remontami budowlanymi o niewielkiej skali skomplikowania, a także innymi pracami zleconymi takimi jak malowanie , cyklinowanie i inne, a także sprzątaniem, koszeniem i innymi pracami komunalnymi.

Skip to content